Máte ve svém portfoliu výrobce elektřiny ze solárních, větrných nebo jiných alternativních zdrojů?

Máte ve svém portfoliu výrobce elektřiny ze solárních, větrných nebo jiných alternativních zdrojů?

Chcete mít lepší přehled o spotřebě elektřiny ve Vašem portfoliu?

Chcete mít lepší přehled o spotřebě elektřiny ve Vašem portfoliu?

Chcete získat náskok před konkurencí díky Real time sledování Vašeho portfolia?

Chcete získat náskok před konkurencí díky Real time sledování Vašeho portfolia?

CZEN

O nás

Společnost AZ 4energy se zabývá měřením spotřeby elektřiny v reálném čase a zprostředkováním přenosu dat

Naše řešení on-line měření spotřeby a případně výroby na předávacím místě ušetří obchodníkovi náklady na optimalizaci pokrytí odchylek, které následně nemusí přenášet na zákazníky případně si o to snižovat marži. Spotřebiteli pak umožní časově optimalizovat svou spotřebu a usnadní vyjednávání o nižší ceně elektrické energie.

Zkušenosti

Ve své činnosti společnost čerpá z rozsáhlých zkušeností s elektromontážními pracemi, mimo jiné na pilotním projektu zavádění Smart Grids v České republice. Další důležitou bází je akademické prostředí, z něhož zakladatelé společnosti AZ 4energy pochází a z něhož společnost odborně čerpá.

Loga partnerů

Časopis Pro–Energy

Magazím Pro-Energy

Fakulta elektrotechnická - Katedra řízení energetiky

Fakulta elektrotechnická, Katedra řízení energetiky

Erste Energy Services

Erste Energy Services

Schrack Technik

Schrack Technik

Filosofie a směřování

Hlavní motivací projektu AZ 4energy je rostoucí podíl nepredikovatelných zdrojů v elektrizační soustavě. V současném systému se odchylka, tedy míra nerovnováhy portfolia výroby (nákupu) elektrické energie a její spotřeby, zúčtovává zpětně, tedy bez reálné možnosti ovlivnit výslednou obchodní pozici a následné vícenáklady. Tento stav již neodpovídá standardům moderního obchodování s elektrickou energií. Náš koncept měření spotřeby či výroby portfolia v reálném čase naproti tomu dává obchodníkovi/dodavateli elektrické energie možnost optimalizovat svou tržní pozici těsně před okamžikem dodání elektrické energie a tím snižovat náklady na odchylku.

Obchodník se tak v silně konkurenčním prostředí stává výrazně konkurenceschopný díky snížení nákladů. V ten moment může nižší prodejní cenou lépe konkurovat.

Spojte se s námi f g+ t
zobrazit menu